Tiếng Hàn Sơ cấp

Tiếng Hàn Sơ cấp
Starts from:T4, Tháng Mười 16, 2019
Campus Location

Course Feature
Class Description

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (sơ cấp) được biên soạn riêng cho người Việt Nam muốn học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp. Cuốn sách đặt mục tiêu nâng cao năng lực giao tiếp tổng hợp cho người Việt Nam học tiếng Hàn thông qua việc trau dồi các biểu hiện và cấu trúc cơ bản, luyện bài tập ứng dụng với các tình huống đa dạng.

Khóa Sơ cấp: học viên sẽ được học từ bài 11 đến bài 30 cuốn Tiếng Hàn Tổng Hợp với đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Nội dung mỗi bài được chia thành các phần như: từ vựng,ngữ pháp, kĩ năng nói, nghe, đọc, luyện phát âm và tìm hiểu văn hóa.

TIẾNG HÀN SƠ CẤP

Buổi Nội dung
1 Thời tiết
– Từ vựng và ngữ pháp bài 11
– Bài tập bài 11
2 – Ôn tập ngữ pháp bài 11
– Nghe và đọc bài 11
– Luyện viết câu và nói
3 Điện thoại
– Từ vựng và ngữ pháp bài 12
– Bài tập bài 12
4 – Ôn tập ngữ pháp bài 12
– Nghe và đọc bài 12
– Luyện viết câu và nói
5 Sinh nhật
– Từ vựng và ngữ pháp bài 13
– Bài tập bài 13
6 – Ôn tập ngữ pháp bài 13
– Nghe và đọc bài 13
– Luyện viết câu và nói
7 Sở thích
– Từ vựng và ngữ pháp bài 14
– Bài tập bài 14
8 – Ôn tập ngữ pháp bài 14
– Nghe và đọc bài 14
– Luyện viết câu và nói
9 Giao thông
– Từ vựng và ngữ pháp bài 15
– Bài tập bài 15
10 – Ôn tập ngữ pháp bài 15
– Nghe và đọc bài 15
– Luyện viết câu và nói
11 Gặp gỡ
– Từ vựng và ngữ pháp bài 16
– Bài tập bài 16
12 – Ôn tập ngữ pháp bài 16
– Nghe và đọc bài 16
– Luyện viết câu và nói
13 Hẹn gặp
– Từ vựng và ngữ pháp bài 17
– Bài tập bài 17
14 – Ôn tập ngữ pháp bài 17
– Nghe và đọc bài 17
– Luyện viết câu và nói
15 Mua sắm (2)
– Từ vựng và ngữ pháp bài 18
– Bài tập bài 18
16 – Ôn tập ngữ pháp bài 18
– Nghe và đọc bài 18
– Luyện viết câu và nói
17 Bệnh viện
– Từ vựng và ngữ pháp bài 19
– Bài tập bài 19
18 – Ôn tập ngữ pháp bài 19
– Nghe và đọc bài 19
– Luyện viết câu và nói
19 Thư tín
– Từ vựng và ngữ pháp bài 20
– Bài tập bài 20
20 – Ôn tập ngữ pháp bài 20
– Nghe và đọc bài 20
– Luyện viết câu và nói
KIỂM TRA HỌC PHẦN I

SAU KHI HỌC VIÊN VƯỢT QUA HỌC PHẦN I SẼ CHUYỂN SANG HỌC PHẦN 2

Buổi Nội dung
21 Giao thông (2)
– Từ vựng và ngữ pháp bài 21
– Bài tập bài 21
22 – Ôn tập ngữ pháp bài 21
– Nghe và đọc bài 21
– Luyện viết câu và nói
23 Điện thoại (2)
– Từ vựng và ngữ pháp bài 22
– Bài tập bài 22
24 – Ôn tập ngữ pháp bài 22
– Nghe và đọc bài 22
– Luyện viết câu và nói
25 Phim ảnh
– Từ vựng và ngữ pháp bài 23
– Bài tập bài 23
26 – Ôn tập ngữ pháp bài 23
– Nghe và đọc bài 23
– Luyện viết câu và nói
27 Ngày nghỉ
– Từ vựng và ngữ pháp bài 24
– Bài tập bài 24
28 – Ôn tập ngữ pháp bài 24
– Nghe và đọc bài 24
– Luyện viết câu và nói
29 Ngoại hình
– Từ vựng và ngữ pháp bài 25
– Bài tập bài 25
30 – Ôn tập ngữ pháp bài 25
– Nghe và đọc bài 25
– Luyện viết câu và nói
31 Du lịch
– Từ vựng và ngữ pháp bài 26
– Bài tập bài 26
32 – Ôn tập ngữ pháp bài 26
– Nghe và đọc bài 26
– Luyện viết câu và nói
33 Nơi công cộng
– Từ vựng và ngữ pháp bài 27
– Bài tập bài 27
34 – Ôn tập ngữ pháp bài 27
– Nghe và đọc bài 27
– Luyện viết câu và nói
35 Thành phố
– Từ vựng và ngữ pháp bài 28
– Bài tập bài 28
36 – Ôn tập ngữ pháp bài 28
– Nghe và đọc bài 28
– Luyện viết câu và nói
37 Kế hoạch
– Từ vựng và ngữ pháp bài 29
– Bài tập bài 29
38 – Ôn tập ngữ pháp bài 29
– Nghe và đọc bài 29
– Luyện viết câu và nói
39 Cuộc sống tại Hàn quốc
– Từ vựng và ngữ pháp bài 30
– Bài tập bài 30
40 – Ôn tập ngữ pháp bài 30
– Nghe và đọc bài 30
– Luyện viết câu và nói
– Kiểm tra cuối khóa

 

Chat ngay với chúng tôi!