Nên đi du học Hàn Quốc hay du học Nhật Bản?

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 đất nước được nhiều du học sinh Việt lựa chọn bởi chất lượng giáo dục cũng như cơ hội việc làm khi học tập tại đây. 그래서 가라.,,vi,일본에서의 더 좋은 공부,,vi,이 두 나라에서 공부하는 것은 비슷하고 다르다.,,vi,답을 찾기 위해 에듀 코리아를 따라 가라.,,vi,한국이나 일본에서 공부하는 것이 더 낫습니다.,,vi,양질의 교육,,vi,한국과 일본 모두,,vi,아시아의 수준 높은 교육 및 시설,,vi du học Hàn Quốc hay du học Nhật Bản tốt hơn? Đi du học ở hai quốc gia này có những điểm gì giống và khác nhau? Cùng Edu Korea đi tìm lời giải đáp nhé!

Du học Hàn Quốc hay Nhật Bản tốt hơn?

Chất lượng giáo dục

Hàn Quốc và Nhật Bản đều là 2 quốc gia có chất lượng giáo dục và điều kiện cơ sở vật chất hàng đầu châu Á. Tại đây, 학생들은 오늘 이용할 수있는 가장 진보 된 교수법을 이용할 수 있습니다.,,vi,한국과 일본 정부는 육성하려는 많은 교육 정책을 갖고있다.,,vi,외국인 유학생 지원,,vi,교육 인프라는 학생들이 공부하고 연습 할 수있는 가장 유리한 환경을 조성하기 위해 대규모로 투자됩니다.,,vi. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản có nhiều chính sách giáo dục nhằm bồi dưỡng, hỗ trợ sinh viên nước ngoài học tập tại đây.

Hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục được đầu tư với quy mô lớn nhằm tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho sinh viên học tập và rèn luyện. 교사는 대부분 의사입니다.,,vi,석사는 세계의 유명한 대학에서 교육을 받게됩니다.,,vi,직업 기회,,vi,일본과 한국 특히 대도시,,vi,추가 작업을 찾는 것이 그리 어렵지 않습니다.,,vi, thạc sĩ được cử đi đào tạo tại những trường đại học nổi tiếng trên thế giới.

Cơ hội việc làm

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt là các thành phố lớn, việc tìm kiếm công việc làm thêm là không quá khó khăn. 외국어가 유창하다면, 공부하는 비용을 충당 할 수있는 적절한 직업을 찾을 수 있습니다.,,vi,국제 학생들은 더 많은 일을 할 수 있습니다.,,vi,또는,,ro,휴일,,vi,휴일은 근무 시간을 제한하지 않습니다.,,vi,한국과 일본에서 졸업 후 취업 기회가 열려 있습니다.,,vi,기업의 발전,,vi,공장,,vi!

Nhật Bản: Du học sinh được phép làm thêm 28 tiếng/tuần (sau 1 tháng)

Hàn Quốc: Du học sinh được phép làm thêm 20 tiếng/tuần, các ngày nghỉ, ngày lễ không giới hạn giờ làm.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại Hàn Quốc và Nhật Bản đều rộng mở. Sự phát triển của các doanh nghiệp, nhà máy, 이 시설을 통해 학생들은 역동적 인 환경에서 일할 수 있습니다.,,vi,꾸준한 봉급을 가진 전문가,,vi,한국 유학 비교 및 ​​일본 유학 비교,,vi,한국과 일본에서 공부할 수있는 조건,,vi,일본 유학,,vi,최소 요구 사항은 졸업해야한다는 것입니다.,,vi,평균 점수,,vi,학년,,vi, chuyên nghiệp với mức lương ổn định.

So sánh du học Hàn Quốc và du học Nhật Bản

So sánh du học Hàn Quốc và du học Nhật Bản

Điều kiện đi du học Hàn Quốc và Nhật Bản

Để đi du học Nhật Bản, yêu cầu tối thiểu về học lực là bạn phải tốt nghiệp cấp 3 với điểm trung bình 3 năm học trên 6,0. Bên cạnh đó, 일본어 N5 증명서가 있어야하며 일본 정부가 정한 개인 및 건강 요건을 충족해야합니다.,,vi,한국에서 공부하는 것이 한국인 증명서가 필요 없으므로 일본에서 공부하는 것보다 쉽습니다.,,vi,학문적 요구 사항,,vi,그들의 건강은 일본 유학의 조건과 비슷합니다.,,vi,한국과 일본에서 공부하는 데 드는 비용,,vi.

Điều kiện đi du học Hàn Quốc dễ hơn du học Nhật vì không yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Hàn. Ngoài ra, các yêu cầu về học lực, sức khỏe cũng tương tự như điều kiện đi du học Nhật.

Chi phí đi du học Hàn Quốc và Nhật Bản

한국과 일본은 높은 삶의 기준을 가진 두 나라이므로 이곳에서 생활하고 공부하는 것은 베트남에서 공부하는 것보다 비용이 많이 든다.,,vi,그러나 이것은 해외 유학에 지장이 없다.,,vi,일본에서의 1 년은 지출 된 모든 비용을 부담합니다.,,vi. Nhưng điều này cũng không quá cản trở nếu tính ra việc du học 1 năm tại Nhật Bản bao gồm tất cả các chi phí hết khoảng 200 이 금액은 한국에서 공부하는 데 드는 비용과 같습니다.,,vi,유학생들을 유치하기위한 정책들에,,vi,한국과 일본 정부는 비용을 최소화하는 것 외에도,,vi,장학금 정책이 있거나 대학에서 장학금 선호도를 고려해야합니다.,,vi.

Đặc biệt, trong các chính sách thu hút du học sinh quốc tế đến theo học, Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản ngoài việc giảm thiểu chi phí tối đa, đều có những chính sách học bổng riêng hoặc tại trường đại học lại xét những chế độ ưu tiên học bổng riêng. 해외 베트남 학생들은 종종 이러한 장학금을받습니다.,,vi,한국 유학이나 일본 유학은 장점이 있습니다.,,vi,자신을위한 최선의 선택을하기 위해서는 자신의 기지와 능력과 선호가 필요합니다.,,vi,학생들은 한국에서 공부하거나 일본에서 공부해야합니다.,,vi.

Tóm lại, du học Hàn Quốc hay du học Nhật Bản đều có những ưu điểm riêng. Bạn cần căn cứ và khả năng và sở thích của bản thân để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Chúc các bạn thành công!

> 추가 보기:

70% 베트남 학생들은 한국에서 졸업 후 직업을 가지고,,vi,이 대학의 협회 간의 협력 각서 체결 식에 주어진 그림입니다,,vi,베트남 대학과 대학 교육 협의회,,vi,한국 대학은 저녁에 일어났다,,vi,조인식에서 연설,,vi,씨 황보 김정은,,vi,교육 대학 평의회 사무 총장,,vi,고려 대학교 정보,,vi

한국 학생들을위한 농장에서 시간 작업,,vi,면,,vi,레스토랑의 알려진 유일한 아르바이트,,vi,가게,,vi,슈퍼마켓,,vi,그들은 배우거나 그것을 흥미로운를 작동합니다,,vi,그것은 농장에서 추가 작업입니다,,vi,그것이 당신의 새로운 학생에 적합 그래서이 작품은 한국어의 높은 수준을 필요로하지 않습니다,,vi

한국 유학시 피해야 할 잘못들

Blog Attachment

Related Blogs

우리 이야기!