Học viện Khoa học và Công nghệ Busan – Busan Institute of Sience Technology

Giới thiệu chung Học viện Khoa học và Công nghệ Busan – Busan Institute of Sience Technology

Trường thành lập năm 1976, lúc đó nó được gọi là Sungji Technical Professional School (Trường kỹ thuật chuyên nghiệp Sungji). Năm 1979 trường được tổ chức lại và lấy tên là là Sungji Technical Junior College. Năm 1985 các cơ sở đào tạo của trường được tập trung lại tại địa chỉ hiện nay tại Buk District , Busan , South Korea.

Để phản ánh tập trung vào công nghệ cao, trong năm 1998 trường đã đổi tên chính thức thành Busan Institute of Sience Technology

Loại hình: Tư nhân | Website: www.bist.ac.kr

Cơ sở vật chất

  • Thư viện công (688 chỗ ngồi, 78.678 tài liệu)
  • Nhà thi đấu (trung tâm đào tạo y tế, hồ bơi)
  • Nhà hát ngoài trời (không gian văn hóa cho sinh viên và người dân địa phương với 1.600 chỗ ngồi)
  • Sân tennis
  • Trung tâm thông tin Up-to-date (tinh thể của hệ thống thông tin để cập nhật lên như đa phương tiện giảng đường, phòng hội thảo quốc tế có sẵn cho phiên dịch, ngôn ngữ phòng thí nghiệm, vv)

Blog Attachment

Related Blogs

Chat ngay với chúng tôi!